Wellbee_logo
Skapa kontoLogga in

Privacy policy / Användarlicensavtal och integritetspolicy


Giltigt från 27 oktober 2023Introduktion


Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du använder Wellbee. Därför har vi samlat all information om hur vi använder dina personuppgifter i den här integritetspolicyn. När du använder Wellbee samtycker du till våra regler kring datainsamling och användning, enligt denna policy.Vem är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen?


Tjänsten Wellbee tillhandahålls av Wellbee AB, organisationsnummer 559171-5379. 


Moderbolaget Frost Experience AB, organisationsnummer 556654-2733, ansvarar för drift och utveckling av plattformen.


Om du har frågor eller synpunkter på behandlingen av dina personuppgifter i samband med din användning av Wellbee är du alltid välkommen att kontakta oss eller vårt dataskyddsombud genom att mejla till support@wellbee.app.Dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter


Vi på Wellbee värnar om din integritet och dina personuppgifter. Nedan beskriver vi vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter:


 1. Rätten till tillgång: Du har rätt att när som helst begära en kopia av de personuppgifter som Wellbee har om dig. Genom att kontakta oss via support@wellbee.app, kan vi tillhandahålla dig denna information.
 2. Rätten till rättelse: Om du märker att någon av de uppgifter vi har om dig är felaktig, har du rätt att be oss att korrigera dessa uppgifter.
 3. Rätten att bli bortglömd: Om du inte längre vill att Wellbee ska behandla dina personuppgifter eller om du vill dra tillbaka ditt samtycke, kan du begära att vi raderar dina uppgifter från våra system.
 4. Rätten att invända mot behandling: Du kan när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring eller andra ändamål.
 5. Rätten till datamobilitet: Du kan begära en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format, och du har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan dataansvarig.
 6. Rätten till begränsning av behandling: Under vissa omständigheter kan du begära att vi tillfälligt eller permanent slutar behandla hela eller delar av dina personuppgifter. 
 7. Rätten att lägga in klagomål: Om du är missnöjd med hur Wellbee hanterar dina personuppgifter, har du rätt att klaga till en tillsynsmyndighet.
 8. Rätten att dra tillbaka samtycke: Om vår behandling av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst dra tillbaka detta samtycke.


För att utöva någon av ovanstående rättigheter, vänligen kontakta oss på support@wellbee.app. Vi kommer att svara på din begäran inom en månad, men i komplexa fall kan denna period förlängas med ytterligare två månader. Vi kommer att informera dig om så är fallet.


Ditt skydd och dina rättigheter är av största vikt för oss, och vi strävar efter att uppfylla alla förväntningar och krav som ställs på oss enligt dataskyddslagstiftningen.Vilka typer av personuppgifter samlar vi in och varför?


Vi samlar in flera olika typer av information för olika ändamål för att tillhandahålla och förbättra vår service till dig. Vårt mål är dock alltid att minimera insamlingen av uppgifter till det absolut nödvändiga. 
Wellbee använder insamlade data för olika ändamål:


 • Att tillhandahålla och underhålla tjänsten
 • Att meddela dig om ändringar i vår tjänst
 • För att du ska kunna delta i interaktiva funktioner i vår tjänst när du väljer att göra det 
 • Att ge kundservice och support 
 • Att tillhandahålla analys eller värdefull information så att vi kan förbättra tjänsten
 • Att övervaka användningen av tjänsten
 • För att upptäcka, förebygga och åtgärda tekniska problemPersonligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:


 • E-post: När du skapar ett konto på Wellbee anger du din e-postadress, vilken används både för inloggning och i vissa fall för att skicka viktiga meddelanden. Om du anmäler dig till digitala informationsträffar ("Webinars") sparar vi din e-post för att kunna kontakta dig vid senare tillfällen.
 • Användarnamn: Vid registrering på Wellbee väljer du ett användarnamn, som du sedan kan använda vid inloggning. 
 • Personnummer: Om du väljer att logga in med BankID sparar vi ditt personnummer för identifiering. Väljer du en annan inloggningsmetod sparas inte ditt personnummer.
 • Uppladdade bilder och media: Om du laddar upp bilder, ljud eller video som kan innehålla personuppgifter behandlar vi dessa för att kunna erbjuda tjänsten.
 • Kalender och listor: När du använder funktioner som kalender och listor (såsom aktivitetsplanering och inköpslistor) och lägger till personuppgifter, behandlar vi dessa uppgifter för att kunna erbjuda tjänsten.
 • Meddelanden: Om du använder meddelandefunktionen lagrar vi din meddelandehistorik på våra servrar för att kunna erbjuda tjänsten.
 • Anteckningar: När du använder "Anteckningar"-funktionen och inkluderar personuppgifter behandlar vi dessa uppgifter för att kunna erbjuda tjänsten.
 • Användningsdata: Vi kan samla in information som din webbläsare sänder när du besöker vår hemsida eller när du använder tjänsten via en mobil enhet. Denna data kan inkludera uppgifter som din dators Internet Protocol-adress (IP-adress), typ av webbläsare, version av webbläsare, sidorna på vår tjänst som du besöker, tidpunkt och datum för ditt besök, den tid du spenderar på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och annan diagnostisk data. När du använder tjänsten via en mobil enhet kan denna data även innefatta information om vilken typ av mobil enhet du använder, ditt unika mobilenhets-ID, din mobil enhets IP-adress, vilket mobiloperativsystem du använder, vilken typ av mobil webbläsare du använder, unika enhetsidentifierare och annan diagnostisk data.
 • Cookies: Läs mer i avsnittet “Spårning och Cookies”.Hur återkallar du ditt samtycke?


Om du tidigare har gett Wellbee ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter och önskar ändra dig, är processen för att återkalla ditt samtycke enkel.


Via E-post: Skicka ett e-postmeddelande till support@wellbee.app med ämnet "Återkallande av samtycke". Ange ditt namn och en beskrivning av det samtycke du vill dra tillbaka. Så snart vi mottagit ditt meddelande kommer vi att upphöra med den specifika behandlingen av dina personuppgifter som samtycket avsåg och bekräfta åtgärden till dig.


Observera att återkallandet endast påverkar framtida behandling. Om det finns andra lagliga grunder för behandling av dina uppgifter kommer dessa att fortsätta gälla.Spårning och cookies


Vi använder cookies och liknande spårteknik för att spåra aktiviteten i vår tjänst och för att erhålla vissa uppgifter.


Cookies är filer med liten mängd data som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Spårteknik som används är också beacons, tags och skript för att samla in och spåra information och förbättra och analysera vår tjänst.


Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att ange när en cookie skickas. Om du inte accepterar cookies kan du dock inte använda vissa delar av vår service.


Exempel på Cookies vi använder:


 • Session Cookies. Vi använder “Session Cookies” för att driva vår service.
 • Preference Cookies. Vi använder “Preference Cookies” för att komma ihåg dina personliga inställningar och andra.
 • Security Cookies. Vi använder säkerhets-cookies av säkerhetsskäl.Vem delar vi dina personuppgifter med?


Vi lagrar och bearbetar i huvudsak din information inom Sverige. Det kan dock under vissa särskilda omständigheter, när du använder våra tjänster från ett land utanför EES, bli aktuellt att överföra dina uppgifter till ett land utanför EES. I dessa fall tar vi alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy.


Ditt samtycke till denna integritetspolicy följt av ditt inlämnande av sådan information utgör ditt samtycke till denna överföring.


Wellbee kommer att vidta alla åtgärder som är rimligt nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna policy och att ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land där det inte finns tillräckliga kontroller på plats, inklusive för din data och annan personlig information.


Wellbee använder servrar och lagring på datacenter i Sverige. 


Utlämnande av uppgifter (juridiska krav)


Wellbee kan komma att lämna dina personuppgifter i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att:

 • Följa en lagstadgad skyldighet
 • Skydda och försvara Wellbee’s rättigheter eller egendom
 • Förhindra eller undersöka eventuella fel med tjänsten
 • Skydda den personliga säkerheten hos användare av tjänsten eller allmänheten
 • Skydda mot juridisk ansvarInformationssäkerhet


På Wellbee strävar vi efter att skydda dina personuppgifter. Vi har vidtagit en rad tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras på ett säkert sätt och är skyddade mot otillbörlig åtkomst, ändring, spridning och förstörelse. Här är några av de säkerhetsåtgärder vi har på plats:


 • Kryptering: All information som du delar med oss genom Wellbee-appen är krypterad, både under överföring (via SSL/TLS) och när den lagras i våra databaser.
 • Begränsad åtkomst: Endast auktoriserad personal med särskilt behov av att behandla dina personuppgifter har åtkomst till dem. De är även bundna av sekretessavtal som förbjuder dem att använda informationen för något annat än de specifika uppgifter de ansvarar för.
 • Brandväggar och intrusion detection: Våra system är skyddade av högkvalitativa brandväggar, och vi använder avancerade intrångsdetekteringssystem för att snabbt identifiera och hantera eventuella säkerhetshot.
 • Säkerhetskopiering: Vi säkerhetskopierar regelbundet all den data vi samlar in för att förhindra eventuell förlust av information på grund av tekniska fel.


Vi vill att du ska känna dig trygg när du använder våra tjänster. Därför arbetar vi ständigt med att förbättra och förstärka våra säkerhet. Vi ser till att vi alltid ligger i framkant av branschens bästa praxis för att garantera din datas integritet och säkerhet.Uppdatering av denna integritetspolicy


Vi kan komma att uppdatera vår sekretesspolicy. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya sekretesspolicyn på denna sida.


Vi meddelar dig via e-post och / eller ett framstående meddelande i vår service innan ändringen blir effektiv och uppdaterar "Giltigt från" högst upp i denna sekretesspolicy.


Du rekommenderas att regelbundet granska denna sekretesspolicy för eventuella ändringar. Ändringar av denna sekretesspolicy är gällande när de publiceras på den här sidan.Kontakta oss


Om du har några frågor, kontakta oss på support@wellbee.app.


Adress

 • Wellbee AB

 • Frejgatan 32 113 26

 • Stockholm

 • Kontakt

  hello@wellbee.app
 • Support

  support@wellbee.app
 • Länkar

  Användarvillkor